2020-06-05 08:45:00

Obavijest o početku i završetku nastavne godine za školsku godinu 2020./2021.

Sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja od 15. svibnja 2020. god. (NN br. 57/2020) i Zaključku Župana Primorsko goranske županije od 25. svibnja 2020. god (KLASA: 022-04/20-01/20, URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-12) školska godina 2020./2021. počinje 7. rujna 2020. godine.

Prilog:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_57_1156.html


Gimnazija Eugena Kumičića Opatija