Glasajte za nastavnika godine!
Valentina Čulafić 19,5%
 
Nataša Frković Đorđević 9,9%
 
Adriana Glavan 0,6%
 
Diana Grgurić 1,3%
 
Sonja Jurić 0,4%
 
Damir Kuvačić 1,9%
 
Irene Kuvačić 2,1%
 
Oliver Kvasina 0,6%
 
Ana Marković 0,0%
 
Tatijana Matetić 0,4%
 
Zlata Mustapić 0,2%
 
Mladen Pantar 12,7%
 
Sanja Perman Benković 7,7%
 
Vanda Podgoršek 0,6%
 
Karma Rubinić 6,0%
 
Sanja Simper 0,2%
 
Tatjana Šepić 0,2%
 
Jasminka Škare Manojlović 6,0%
 
Ivanka Škarić 2,1%
 
Branka Topolnik 0,0%
 
Marijana Trinajstić 1,9%
 
Ovidio Valenčić 13,5%
 
Mira Verunica 10,5%
 
Draško Vučemilović 0,4%
 
Gordana Zurak 0,9%
 
Ukupno glasova: 466
Zatvori prozor